វិញ្ញាបនបត្រ

ខាងក្រោមនេះគឺជាវិញ្ញាបនបត្រដែលក្រុមហ៊ុន XZWD Slewing Bearing Co., Ltd បានឆ្លងកាត់ រួមទាំងអាជីវកម្ម អាជ្ញាប័ណ្ណ, ISO9001: 2015, វិញ្ញាបនបត្រ CCS, វិញ្ញាបនបត្រ SGS និងប៉ាតង់ផលិតផលជាដើម។

វិញ្ញាបនបត្រ SGS


ផ្ញើសាររបស់អ្នកមកយើង៖

សរសេរសាររបស់អ្នកនៅទីនេះ ហើយផ្ញើវាមកយើង